Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán
 Hiện tại HESA.VN áp dụng chính sách thanh toán tiền mặt khi giao - nhận hàng tận tay. Khách hàng sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng hóa về số lượng, thì thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.
 Sau khi nhận hàng và trong suốt quá trình sử dụng sau đó, khi có thắc mắc hoặc cần tư vấn về cách sử dụng, liệu trình, hiệu quả và các thắc mắc khác; khách hàng hoàn toàn có thể gọi đến số HOTLINE hoặc tương tác trên trang Fanpage của HESA.VN  để nhận hỗ trợ miễn phí.